ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยวทางทิศตะวันตก (Highway No.108 and No. 1009)
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน อยู่บริเวณถนนวัวลาย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเงิน เช่น หีบบุหรี่ ช้อนส้อม ถาดผลไม้ เซี่ยนหมาก ฯลฯ มีลวดลายประณีตบรรจุ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเครื่องเงินอยู่บริเวณเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง และถนนช้างคลาน
ขันโตก ดินเนอร์
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้านและมีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม ส่วนในตอนกลางคืนมีบริการอาหารเย็นแบบ “ขันโตก” ซึ่งประกอบด้วยอาหารเหนือ เช่น แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แคบหมู เป็นต้น โดยนักท่องเทียวจะรับประทานอาหาร และชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองไปพร้อมๆกัน โดยแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.
ศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย
ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง ห่างจากตัวเมือง 15กิโลเมตร.หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการแกะสลัก
และเฟอนิเจอร์
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ จังหวัดเชียงใหม่ การสะสมรูปปั้น เทวรูปพระคเณศ ศิลปะสมัยโบราณ ปางต่างๆ ขององค์พระพิฆเณศวร วัตถุโบราณ
ผาช่อ ตั้งอยู่ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายต่างๆให้ศึกษากันรวม 10 สถานี ระยะทางประมาณ 900 เมตร ใช้เวลาเดินเที่ยวชมประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง
วัดพระธาตุ ศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 58 กิโลเมตร.สร้างในปี พ.ศ.1451.ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงิน และภายในพระบรมธาตุประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า. วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อพ.ศ.2515 ประกาศเป็นอุทยานฯ เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ยอดดอยสูงสุดในแดนสยาม 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ 482.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์แต่เดิมดอยนี้มีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ "ดอยอ่างกา"ดอยหลวง มาจากขนาดของดอยที่ใหญ่มาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ดอยหลวง"
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ บริเวณดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมง
ดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
ดอยอินทนนท์ ตลาดชาวเขา ขายพืชผลทางการเกษตร จากโครงการหลวง
ดอยอินทนนท์ โครงการหลวง กมที่ 31
ดอยอินทนนท์ น้ำตกสิริธาร
ดอยอินทนนท์ น้ำตกสิริภูมิ
ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร
ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่กลาง
ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่ยะ
ดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง กระเหรี่ยง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ทะเลสาปดอยเต่า
ดอยเต่าเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร ที่ดอยเต่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรมการประมง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ มีบริการแพพักและเรือสำหรับนําเที่ยว ซึ่งนําชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่นน้ำตกอุ่มแป๋ ผาวิ่งชู้ พระธาตุดอยเกิ้ง ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น
ค่าเช่าเหมาเรือหางยาวนําชม ใช้เวลาในกาเดินทางประมาณ 1 วันนอกจากนี้ยังมีเรือนําเที่ยวจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก มายังอ่างเก็บน้ำดอยเต่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำว่าจะมากพอที่จะเดินเรือได้หรือไม่ 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 094-945-1444
, 094-629-3666 081-885-9949 นพดล
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773


Email: info@landingchiangmai.com

Google+ facebook youtube

เชียงใหม่ ไกด์ไลน์ บริการ ทัวร์เชียงใหม่ ,โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ใน จ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน