ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
เทศกาลในจังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า
ชาวเหนือเชื่อว่าพระพุทธรูปหรือ "พระเจ้า"นั้นมีชีวิตเหมือนคนทั่วไป เวลาหล่อพระพุทธรูปเสร็จจึงต้องสร้างหัวใจพระเจ้า ซึ่งทำจากเงินหรือทองบรรจุไว้ด้วย พร้อมกันนั้นยังมีอัฐบริขารต่างๆเช่น รองเท้า พัด อาสนะ ให้ เมื่อเปลี่ยน ฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนเครื่องทรง เพราะพระเจ้าก็รู้ร้อนรู้หนาวเช่นเดียวกับคน ชาวเหนือจึงเลือกวันที่หนาวที่สุดร่วมกัน จุดไฟกองใหญ่เพื่อผิงให้ "พระเจ้า"ได้อบอุ่น ประเพณีนี้เคยทำกันทุกพื้นท่ของภาคเหนือตอนบน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง จะจัดงานในวัน "สี่เป็ง"หรือขึ้น15ค่ำเดือน4เหนือ หรือเดือนมกราคมนั่นเองเช่น อ.แม่แจ่ม จะมีการจัด งานอยู่เพียงสองแห่งคือ ที่วัดยางหลวง และวัดป่าแดด พิธีดังกล่าวจะทำควบคู่กับประเพณีทานข้าวล้นบาตรเพื่อบูชา แม่โพสพและทานข้าวใหม่


งานร่มบ่อสร้างและ ศิลปหัตถกรรมไทย
จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่ม หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง โดยจัดตกแต่งบ้านเรือนและ ร้านค้าสองฝั่งถนนแบบล้านนา ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิวแบบงานปอยของภาคเหนือ มีการแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำ จากกระดาษสา มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ประเพณีพื้นบ้าน และการ ประกวดต่าง ๆงานไม้แกะสลักบ้าน ถวาย
จัดขึ้นในราวเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง ในงานมีขบวนแห่ที่ตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก การจำหน่ายสินค้า

งานมหกรรมไม้ ดอกไม้ประดับ
จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการประกวดรถขบวนที่ทำขึ้นจากดอกไม้นานาชนิด บริเวณสวนบวกหาด ประตูสวนปรุง มีการตกแต่งสถานที่ให้เป็น สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่าธรรมชาติ สวนหิน มีการประกวดสวนหย่อมและพันธุ์ ไม้ชนิดต่าง ๆ ภาคเช้าของงานจะจัดให้มีขบวนรถบุปผชาติ และนางงามบุปผชาติ และการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจ

งานประเพณี สงกรานต์และงาน ล้านนาไทยในอดีต
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเหนือ เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนศักราชใหม่
และไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู คนเมืองเรียกประเพณีนี้ว่าว่า "ป๋าเวณีปีใหม่เมือง"
วันที่ 13 เม.ย. เรียกว่า "วันสังขารล่อง"หรือวัน "สังขานต์ล่อง"ชาวบ้านจะยิงปืนจุดประทัดตั้งแต่ก่อนสว่าง เพื่อขับไล่ตัวสังขานต์หรือตัวเนียดจัญไร จากนั้นจึงเก็บกวาดบ้านเรือน ทำความสะอาดพระพุทธรูป
วันที่ 14 เม.ย. เรียกว่า "วันเนา"หรือ"วันเน่า"วันนี้ต้องทำแต่สิ่งอันเป็นมงคล ห้ามด่าทอหรือทะเลาะวิวาทกัน
และตระเตรียมทำขนมจอก(ขนมเทียน)ข้าวแต๋น(ขนมนางเล็ด)เพื่อนำไปทำบุญที่วัด
วันที่ 15 เม.ย. เรียกว่า "วันพญาวัน"เป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ เป็นวันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจะไปทำบุญที่วัด
มีการทานช่อ (ธงกระดาษรูปสามเหลี่ยม) ทานตุง (ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว)และไม้ค้ำโพธิ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และพระธาตุประจำเมือง เช่น พระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเสตังคมณีที่วัดเชียงมั่น


ประเพณีเข้าอินทขิล
คนเมืองเรียกว่า "การใส่ขันดอก"เป็นการบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ในช่วงเริ่มต้น
ฤดูเพาะปลูก และเป็นการสมโภชเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข โดยเสาอินทขิลประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง จัดงานประมาณเดือน พ.ค.
ต่อเดือนมิ.ย.วันเข้าอินทขิล มีการแห่พระเจ้าฝนแสนห่าหรือพระพุทธรูปคันธราษฎร์ ไปรอบตัวเวียงเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ สรงน้ำและใส่ขันดอกก่อนนำมาประดิษฐานที่วัดสวนดอก จากนั้นจึงมีพิธีภายในวิหารอินทขิล พระสงฆ์เก้ารูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต
์บูชาเสาอินทขิลซึ่งฝังอยู่ใต้ดินภายในบุษบกที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป เมื่อเสร็จพิธีจะมีงาน มหรสพสมโภชตลอดช่วงเข้าอินทขิล


พิธีเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ
ผีปู่และย่าแสะ เป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่มาแต่อดีต ตามตำนานเล่าว่าเป็นผีบรรพบุรุษของลัวะเจ้าของถิ่นเดิม
มีหน้าที่ดูแลรักษาเมืองเชียงใหม่ กษัตริย์ ขุนนาง และชาวบ้านต้องร่วมกันทำพิธีฆ่าควายเพื่อเซ่นสังเวยเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ
เป็นประจำทุกปีบริเวณชายป่าเชิงดอยคำ จัดงานประมาณเดือน มิ.ย. ในพิธีจะมีการทรง "เจ้านาย" เพื่อพยากรณ์
ถึงความเป็นอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ปัจจุบันพิธีการเลี้ยงผีได้ถูกปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการทรง
ที่เคยให้ความสำคัญแก่ผีปู่และย่าแสะ ก็กลายเป็นการเชิญเจ้าองค์ใดก็ได้ และมีการขอบริจาคเงินเพื่อบูชาครูแลกคำทำนาย หรือเพื่อผูกข้อมือให้พรเป็นสิริมงคล


ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง
ตามตำนานเล่าว่าพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นการถาวร คือสามารถเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาให้ประชาชน
ได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้าและออกพรรษา ปีละสองครั้ง นับเป็น ศาสนพิธีที่สำคัญประจำปีของวัดและแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน

งานประเพณียี่เป็ง
ประเพณีลอยกระทงของภาคเหนือ จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน วันเพ็ญเดือน 12 เดิมประเพณีนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการปลดปล่อย
ความทุกข์โศกและสิ่งไม่ดีต่างๆไปกับโคมลอยและกระทงที่เรียกว่า "ลอยโขมด" ในปัจจุบัน มีการตกแต่งบ้านเรือน
และถนน หนทางด้วยโคมชนิดต่าง ๆ มีขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ การประกวดกระทง ประกวดโคมไฟ มีการจุดดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุ จุฬามณีบนสวรรค์


งานมหกรรมอาหาร
จัดขึ้นในเดือนธันวาคม บริเวณกาดเชิงดอย ถนนริมคลองชลประทาน (ใกล้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มีการออกร้านขายอาหาร ของร้านอาหารทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และมีการประกวดร้านอาหารดีเด่น


งานฤดูหนาว
จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปลายเดือนธันวาคม ในงานมีการประกวด นางงามฤดูหนาวเชียงใหม่ งานออกร้าย ขายของที่ระลึก และการวงดนตรี การละเล่นต่างๆมาก

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773


Email: info@landingchiangmai.com

Google+ facebook youtube

เชียงใหม่ ไกด์ไลน์ บริการ ทัวร์เชียงใหม่ ,โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ใน จ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน