ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน ม่อนแจ่ม วัดท่าตอน สถานีเกษตรอ่างขาง

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
AngKhang 2 วัน/1คืน
CM 006
ระยะเวลา (2 วัน / 1 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ ปางช้างแม่สา วัดท่าตอน ดอยอ่างขาง

ม่อนแจ่ม
วัดท่าตอน
ม่อนแจ่ม
เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
9.40 น
เที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ม่อนอิงฟ้า
เที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
ออกเดินทาง มุ่งสู่อำเภอท่าตอน
15.30 น
สักการะ เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เพื่อเป็นสิริมงคล
17.30 น
เดินทางมุ่งสู่ที่พัก บนดอยอ่างขาง ( พักที่อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า )
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 สถานีเกษตรอ่างขาง ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ดอยอ่างขาง
วัดบ้านเด่น
สถานีเกษตร ดอยอ่างขาง
วัดบ้านเด่น

ช่วงเช้า
ออกเดินทางที่พัก
8.30 น
เยี่ยมชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
และไม้ผลเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น
10.30 น
เยี่ยมชมเขตพรมแดนไทยพม่า
หมู่บ้านชาวเขา
- บ้านขอบด้ง
- บ้านนอแล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น
แวะสักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฎิ วัดบ้านเด่น เพื่อเป็นสิริมงคล
17.30 น.
เดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2-3 ท่าน
4,500 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
3,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
3,500 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

 

Private tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ หรือ มัคคุเทศก์
5> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา 

Chiangmai-Guideline@Copyright 2003 . All rights reserved.
499/64 หมู่ 12 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
Department of Tourism license 24/00125
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
094-629-3666 , 094-945-1444 สุชาติ , 081-885-9949 นพดล
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-296048


Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube

 


แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน

บริการนำเที่ยว ม่อนแจ่ม วัดท่าตอน สถานีเกษตรอ่างขาง วัดบ้านเด่น