ทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ บ่อสร้าง สันกำแพง

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
รายการท่องเที่ยวยอดนิยม
ทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
CM 002
ระยะเวลา (2 วัน / 1 คืน ) รวมอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียม
วันที่1 เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุ
สูงสุดแดนสยาม
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
น้ำตกวชิรธาร
วันแรก
ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากตัวเมือง เชียงใหม่
10.30 น
เที่ยวชม จุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์
11.30 น
นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
12.30 น
เที่ยวชมตลาดชาวม้ง ดอยอินทนนท์
13.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น
เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร , วัดพระธาตุศรีจอมทอง
16.30 น
เดินทางกลับถึงเชียงใหม่ เข้าที่พัก Jira Boutique Residence
หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ หรือถนนคนเดินเชียงใหม่ (แล้วแต่วันที่มาเที่ยว)
วันที่2 เชียงใหม่ เที่ยวชมเมือง ดอยสุเทพ สันกำแพง หมีแพนดา
สามกษัตริย์
บ่อสร้าง
ดอยสุเทพ
บ่อสร้าง สันกำแพง

วันที่สอง

08.30 น.
Check out จากโรงแรม ออกเดินทางจากที่พัก
10.00 น
นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ ,พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ , บ้านม้งดอยปุย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น
เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ดูความน่ารักของ หมีแพนด้า
15.30 น
เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรม ทำร่มบ่อสร้าง ประกอบด้วยร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย
และกระดาษสา พร้อมชมขั้นตอนการผลิตและ สันกำแพง เยี่ยมชมโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกมากมาย เช่น แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ศิลาดล ๆลๆ
17.30 น
เสร็จทริป เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ( ส่วนตัว )


ราคาทัวร์
2 - 3 ท่าน
4,000 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
3,500 บาท/ท่าน

7 ท่าน

ขึ้นไป

3,000 บาท/ท่าน

 

* ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น *

 

Private Tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1 > ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2 > ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3 > ค่าอาหารกลางวัน
4 > ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ
5 > มัคคุเทศก์
6 > ประกันอุบัติเหตุ

ที่พัก โรงแรม
1 .C H Hotel
2. Imm Thapae
3.Jira Luxuary Boutique Residence

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 600 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 

Private Tour ( ส่วนตัว ) * ไม่เอาไกด์

ราคาทัวร์
2 - 3 ท่าน
2,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
2,500 บาท/ท่าน

7 ท่าน

ขึ้นไป

2,200 บาท/ท่าน


 

Join Tour

ราคา Join Tour
2,400 บาท/ท่าน
กรณีพักเดี่ยว เพิ่ม 600 บาท ต่อ ท่าน

 

* Join tour ขั้นต่ำ 2 ท่าน ไม่แวะวัดพระธาตุศรีจอมทอง พระตำหนักภูพิงค์ สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :

1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ

5> มัคคุเทศก์ ,พนักงานบริการ
6> ประกันอุบัติเหตุ

ที่พัก โรงแรม
1 .C H Hotel
2. Imm Thapae
3. Jira Luxuary Boutique Residence
หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 600 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2. ค่าอาหารเย็น

 

 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com

 


Google+ facebook youtube

 


แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

บริการนำเที่ยว ในเชียงใหม่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ บ่อสร้าง สันกำแพง