ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยแม่ตุง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
The City of Mang Rai
เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
CM 009
ระยะเวลา (3 วัน / 2 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ เที่ยวชมเมือง ดอยสุเทพ วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว เชียงราย
ดอยสุเทพ
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ดอยสุเทพ
วัดร่องขุ่น

ช่วงเช้า

รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ

หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

08.30 น
ขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงราย
11.00 น
แวะ เที่ยวที่น้ำพุร้อน แม่ขะจาน
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น
เดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงราย
15.00 น

เที่ยวชมความงามของ วัดร่องขุ่น มีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

16.00 น
สักการะพระแก้วมรกต จำลองที่ วัดพระแก้ว ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล
16.30 น
เข้าที่พัก Diamond Park หรือเทียบเท่า
ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 เชียงราย บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ดอยตุง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ
วัดพระแก้ว
พระตำหนักดอยตุง
วัดพระแก้ว
พระตำหนักดอยตุง

8.00 น.
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงราย
09.00 น
เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
11.30 น
เดินเที่ยว ตลาดชายแดนแม่สาย ประมาณ 30 นาที
12.30 น
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น

เที่ยวชม ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ

นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ

( *อ๊อฟชั่น* นั่งเรือน้ำโขงแวะเที่ยวตลาดฝั่งลาว )

16.00 น

เที่ยวชม หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว

เดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่
20.30 น
เข้าโรงแรมที่พักเชียงใหม่
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุ
สูงสุดแดนสยาม
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
น้ำตกวชิรธาร

8.00 น.
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่
10.30 น
เที่ยวชม จุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์
11.30 น
นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
12.30 น
เที่ยวชม ตลาดชาวม้ง
13.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น

สวนเกษตร โครงการหลวงดอยอินทนนท์

เที่ยวชมความสวยงาม และสดชื่นของ น้ำตกวชิรธาร

16.30 น
นมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เดินทางกลับเชียงใหม่
เสร็จทริป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว


ราคาทัวร์
2 - 3 ท่าน
7,900 บาท/ท่าน
4 - 6ท่าน
6,900 บาท/ท่าน

7 ท่าน

ขึ้นไป

5,900 บาท/ท่าน

 

* ค่านั่งเรือชมแม่น้ำโขง และข้ามไปเที่ยวฝั่งลาว เก็บเพิ่มท่านละ 250-400 บาท *
** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

 

Private tour
ที่พัก

( เชียงใหม่ : Imm Thapae ,Manee NaraKorn หรือเทียบเท่า
( เชียงราย : Diamond Park Inn Resort หรือเทียบเท่า
( กรณีห้องพักเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนห้องพัก )
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน
พร้อมคนขับ

5> มัคคุเทศก์ หรือพนักงานบริการ
5> ค่านั่งเรือแม่น้ำโขง
6> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.comGoogle+ facebook youtube

 

 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

บริการนำเที่ยว ในเชียงใหม่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ วัดร่องขุ่น พระตำหนักดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ