ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน ปางช้างแม่สา วัดท่าตอน แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
The Northermost
เชียงราย 2 วัน 1 คืน
CR 002
(2 วัน / 1 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ ช้างแม่สา ถ้ำเชียงดาว บ้านกระเหรี่ยง แม่สาย
กระเหรี่ยงคอยาว
วัดท่าตอน
บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
วัดท่าตอน

ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
9.45 น
เที่ยวชมการแสดง ช้างน่ารักแสนรู้ ที่ปางช้างแม่สา
11.30 น
เที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ ที่สวยงาม
12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น
เที่ยวชม วัดท่าตอน สักการะ เจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น
เดินทางมุ่งสู่ อำเภอ แม่สาย ชายแดน ไทย-พม่า
16.30 น

จุดชมวิว ชายแดน แม่สาย ที่ วัดพระธาตุดอยเวา

ช็อปปิ้ง ตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก (ชายแดนพม่า)

18.00 น
เข้าที่พัก โรงแรมปิยะพรเพลส หรือเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ วัดร่องขุ่น เชียงใหม่
ชายแดน
วัดร่องขุ่น
ชายแดนแม่สาย
วัดร่องขุ่น

8.15 น
ออกเดินทางจากที่พัก
8.45 น
แวะเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามแผ่นดิน
นมัสการ พระเจ้าล้านตื้อ
9.30 น
นั่งเรือน้ำโขง เที่ยวตลาดปลอดภาษี ที่เกาะดอนซาว ประเทศลาว
11.30 น
เที่ยวชม บ้านฝิ่น ที่สามเหลี่ยมทองคำ
12.00 น
รับประทานอาหาร buffet
13.00 น
ชมเมืองเก่าเชียงแสน
14.30 น

หมู่บ้าน กระเหรี่ยงคอยาว ,แวะชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

สร้างโดย อ.ถวัลย์ ดรรชนีย์

16.00 น

เที่ยวชมความงามของ วัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

20.30 น
กลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว


ราคาทัวร์
2-3ท่าน
5,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
5,500 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป

4,900 บาท/ท่าน

 

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

กรณีห้องพักเต็ม ทางเราจะเลือกโรงแรมอื่นที่เทียบเท่าให้ท่าน

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

 

Private Tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ

5> มัคคุเทศก์ , พนักงานบริการ
6> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2 > อาหารเย็น

3> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

4> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

5> ธรรมเนียมภาษี

 

 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube

 


 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน

บริการนำเที่ยว ในเชียงราย ช้างแม่สา วัดท่าตอน วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองคำ