ทัวร์ เชียงราย 3 วัน 2 คืน ปางช้างแม่สา วัดท่าตอน พระตำหนักดอยตุง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
The Northermost
เชียงราย 3 วัน 2 คืน
CR 001
(3 วัน / 2 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ เชียงราย บ้านท่าตอน ดอยแม่สลอง
ช้างแม่สา
วัดท่าตอน
ช้างแม่สา
วัดท่าตอน

ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
9.30 น
เที่ยวชมการแสดง ช้างน่ารักแสนรู้ ที่ปางช้างแม่สา
11.30 น
เที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้
12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น

เที่ยวชม วัดท่าตอน สักการะ เจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล

ชมวิว แม่น้ำกก แวะสวนส้ม

16.30 น
เที่ยวชม อนุสรณ์วีรชน , สุสาน นายพลต้วน , ชิมชา หมู่บ้านชาวจีน
17.30 น
เข้าที่พัก ดอยแม่สลอง ชุมชนชาวจีนยูนาน
ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่2 ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย
แม่สลอง
ดอยตุง
ไร่ชาดอยแม่สลอง
พระตำหนักดอยตุง


8.30 น
ออกเดินทางจากที่พัก
9.00 น
เที่ยวชม ไร่ชา อันเขียวสดชื่น แบบขั้นบรรได ตามไหล่ดอย
9.30 น
นมัสการ พระมหาธาตุ ชมวิวดอย แม่สลอง
11.00 น
เดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
12.00 น
พัก รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหาร
13.30 น
แวะเที่ยว วัดถ้ำลิง
15.30 น

จุดชมวิว ชายแดน แม่สาย ที่วัดพระธาตุดอยเวา

ช็อปปิ้ง ตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก(พม่า) 1 ชั่วโมง

17.30 น
เข้าที่พัก อำเภอ แม่สาย Piyaporn Place Hotel
หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

หมายเหตุ : ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ดอก ซากุระ เมืองไทย
สามารถเที่ยวชมได้ที่ดอยแม่สลอง ในช่วง เดือน มกราคม และต้น กุมภาพันธ์ ของทุกปี


วันที่3 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงใหม่
ชายแดน
วัดร่องขุ่น
สามเหลี่ยมทองคำ
วัดร่องขุ่น

8.30 น
เช้คเอ้าท์ และออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
9.00 น
แวะเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามแผ่นดิน
นมัสการ
องค์พระเจ้าพุทธนวล้านตื้อ
10.30 น
เที่ยวชม บ้านฝิ่น ที่สามเหลี่ยมทองคำ
12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านตะวันริมโขง
14.30 น
ชมเมืองเก่าเชียงแสน , พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดรรชนีย์
16.00 น

เที่ยวชมความงามของ วัดร่องขุ่น มีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

20.30 น
กลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour

ราคาทัวร์
2-3ท่าน
6,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
5,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป

4,900 บาท/ท่าน

 

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **
** Option นั่งเรือที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มท่านละ 300 บาท **


ที่พัก

(Maesalong Flower Hill : ดอยแม่สลอง , Piyaporn Hotel : แม่สาย)
กรณีห้องพักเต็ม ทางเราจะเลือกโรงแรมอื่นที่เทียบเท่าให้ท่าน
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

 

Private Tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ

5> ค่านั่งเรือชมแม่น้ำโขง และข้ามไปฝั่งลาว

6> มัคคุเทศก์ , พนักงานบริการ
7> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> ค่าอาหารเย็น

3> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

4> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา


 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube


 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน

บริการนำเที่ยว ในเชียงราย ช้างแม่สา วัดท่าตอน วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง พระตำหนักดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ