ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
รายการท่องเที่ยวยอดนิยม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดอยอินทนนท์ 2 วัน 1 คืน
CM 010
ระยะเวลา (2 วัน / 1 คืน ) รวมอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียม
วันที่1 วัดพระธาตุศรีจอมทอง หมู่บ้านแม่กลางหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยว
ทุ่งนาขั้นบันใด
น้ำตกผาดอกเสี่ยว
วันแรก

ช่วงเช้ารับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ

หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

8.00 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งสู่อำเภอจอมทอง
10.00 น
นมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
11.30 น
เดินทางมุ่งสู่ หมู่บ้านแม่กลางหลวง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
12.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น
เดินเที่ยวชม หมู่บ้านปากะญอ วิถีชิวิตของชุมชน เที่ยวชมไร่กาแฟ ทุ่งนาขั้นบันใด ( มิ.ย. - ต.ค. ) การปลูกผักผลไม้เมืองหนาว ฯลฯ
14.00 น

เดินเท้ามุ่งสู่ น้ำตกผาดอกเสี้ยว เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง

เรื่อง " รักจัง "

17.30 น
กลับที่พัก Home Stay พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน ยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุ
จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
วิวสวยๆ กิ่วแม่ปาน

วันที่สอง

6.00 น
ออกเดินทางจากที่พัก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
8.00 น
เที่ยวชม จุดสูงสุดแดนสยาม เหนือจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์
10.00 น
เดินป่าประมาณ 2.30 ชั่วโมง เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
( เปิดช่วง ต.ค. - เม.ย. )
11.30 น
นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
12.30 น
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น
เที่ยวชม ตลาดชาวม้ง พืชผักผลไม้ โครงการหลวง ของฝากของที่ระลึก
14.30 น
เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร
17.00 น
เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ - เสร็จทริป -

พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ
น้ำตกวชิรธาร


 

Private Tour

 

ราคาทัวร์
2 ท่าน
4,500 บาท/ท่าน
3-4 ท่าน
4,000 บาท/ท่าน
5 ท่าน ขึ้นไป

3,500 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

 

Private tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1 > ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2 > ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3 > ค่าอาหารกลางวันทั้ง 2 วัน

4 > ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ
5 > มัคคุเทศก์
6 > ประกันอุบัติเหตุวงเงิน

ที่พัก โรงแรม
1.HOME STAY ที่บ้านแม่กลางหลวง หรือ บ้านพักที่ทำการอุทยาน
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

3> อาหารเย็น

4> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube

 

 

 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท

รถเช่านำเที่ยว ในเชียงใหม่ เชียงราย ปาย แม่ฮ่องสอน และทั่วภาคเหนือ