ทัวร์ดอย 5 วัน 4 คืน ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
NorthernThailand
ทัวร์ดอย 5 วัน/4คืน
CM 007
ระยะเวลา (5 วัน / 4คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุ
สูงสุดแดนสยาม
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
น้ำตกวชิรธาร

ช่วงเช้า

รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ

หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

8.30 น
ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งสู่ ยอดดอยอินทนนท์
10.30 น
เที่ยวชม จุดสูงสุดแดนสยาม มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดปี
11.30 น
นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
12.30 น
เที่ยวชม ตลาดชาวม้ง ดอยอินทนนท์
13.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น
เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร
16.30 น
เดินทางเข้าที่พัก C H Hotel หรือเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 ดอยสุเทพ ปางช้างแม่สา ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพ
บันไดนาค
ดอยสุเทพ
สถานีเกษตร ดอยอ่างขาง


8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
9.45 น
เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
11.30 น
เที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้
12.00 น
รับประทานอาหารกลางวันแบบ
13.00 น
เที่ยวชมการแสดง ช้างน่ารักแสนรู้ ที่ปางช้างแม่สา
15.00 น
เดินทางมุ่งสู่ ดอยอ่างขาง
18.00 น
เข้าที่พัก อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 ดอยอ่างขาง กระเหรี่ยงคอยาว ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย
วัดท่าตอน
แม่สลอง
เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน
ดอยแม่สลอง

ช่วงเช้า
ออกเดินทางที่พัก
8.30 น
เยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น
10.30 น
เยี่ยมชมเขต พรมแดนไทยพม่า บ้านขอบด้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท่าตอน รีเวอร์วิว
14.30 น
สักการะ เจดีย์แก้ว ที่วัดท่าตอน เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น.

เดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลอง ดินแดนไร่ชา

ชุมชนของชาวจีนยูนาน ชมวิถีชีวิต และ ธรรมชาติที่สวยงาม แวะซื้อของฝาก จากดอยแม่สลอง

17.30 น.
เข้าที่พักดอยแม่สลอง ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่4 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์ฝิ่น ภูชี้ฟ้า
ชายแดน
ภูชี้ฟ้า
สามเหลี่ยมทองคำ
ภูชี้ฟ้า

ช่วงเช้า
ออกเดินทางจาก ดอยแม่สลอง มุ่งสู่ ดอยตุง
9.30 น
เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น
ช็อปปิ้งตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก (พม่า) 1 ชั่วโมง
15.30 น
เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน
นั่งเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งโขง พร้อมแวะเที่ยวเกาะดอนซาวฝั่งประเทศลาว
17.00 น
ออกเดินทางต่อ มุ่งสู่ภูชี้ฟ้า
19.00 น
เดินทางเข้าที่พัก ( พักที่ ภูชี้ฟ้า )
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่5 ภูชี้ฟ้า น้ำตกอุ่นภูซาง พระนั่งดิน กว๊านพะเยา เชียงใหม่
น้ำตกภูซาง
วัดร่องขุ่น
น้ำตกภูซาง
วัดร่องขุ่น

ช่วงเช้ามึด

5.00 น. อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางธรรมชาติทีสวยงาม ยามเช้า สายหมอกและอากาศที่หนาวเย็น
ออกเดินเท้าขึ้นไปยังยอดภูชี้ฟ้าเพื่อชมทิวทัศน์

ทะเลหมอก และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าในยามเช้า ทิวทัศน์ของเทือกเขาประเทศลาว

08.00 น.

บริการอาหารเช้า ในโรงแรมที่พัก หลังจากนั้น จัดเก็บสัมภาระ ออกภูชี้ฟ้า เดินทางไป เขตอุทยานแห่งชาติภูซาง

ชมน้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยกระแสน้ำอุ่น 35 องศา ออกเดินทางต่อมุ่งสู่ จ.พะเยา

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และแวะเที่ยวชมความงดงาม

ศิลปกรรมของ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีชื่อเสียง เลื่องลือระดับโลก

สร้างโดย อ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

 14.00 น.

นมัสการ วัดศรีโคมคำ (พระเจ้าตนหลวง) แวะเที่ยว

กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 19.00 น.

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว


ราคาทัวร์
2-3 ท่าน
13,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
10,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป

8,900 บาท/ท่าน

 

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

ที่พัก
( เชียงใหม่ : Imm Thapae , Maneenarakorn หรือ C H Hotel หรือเทียบเท่า ,

ดอยอ่างขาง : อ่างขางวิลลา
ดอยแม่สลอง : ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
ภูชี้ฟ้า : ลักษณ์บริการ )
( กรณีห้องพักเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนห้องพัก )

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ
800 บาท ต่อ ท่าน

 

Private Tour

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ หรือ มัคคุเทศก์
5> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube