ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
CNX 003
เชียงราย เชียงแสน แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ
เต็มวัน (07.00 AM. - 21.00 PM. )

 

Private Tour ( ส่วนตัว ) รวม option เรือ + บ้านกระเหรียงคอยาว เรียบร้อยแล้ว

ราคาทัวร์
2 -3 ท่าน
2,200 บาท/ท่าน
4 - 6 ท่าน
1,800 บาท/ท่าน

7 ท่าน

ขึ้นไป

1,500 บาท/ท่าน


Join Tour รวมรถรับส่งตลอดทริป อาหารกลางวัน
ราคา Join Tour
ท่านละ 900 บาท
น้ำพุร้อน
วัดร่องขุ่น
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
วัดร่องขุ่น

7.15-7.45
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่
10.00 น
แวะเที่ยว น้ำพุร้อน แม่ขะจาน
11.30 น

เที่ยวชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น มีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

13.00 น
พัก รับประทานอาหาร กลางวัน
14.00 น
เดินเที่ยวตลาดแม่สาย ชายแดน ไทย พม่า 30 นาที
15.00 น
เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ( option นั่งเรือน้ำโขง เพิ่มท่านละ 300 บาท )
16.00 น
เที่ยวชมเมืองเก่า เชียงแสน
17.00 น
เที่ียวชมหมู่บ้านชาวเขา
( option ชมกระเหรียงคอยาว เพิ่มท่านละ 300 บาท )
20.30 น
เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ชายแดน
สามเหลี่ยมทองคำ
ชายแดนแม่สาย
สามเหลี่ยมทองคำ

 

หมายเหตุ :

# Private Tour รวม option เรือ + บ้านกระเหรียงคอยาว เรียบร้อยแล้ว

# Join tour โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> ค่าโรงแรมที่พัก อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา


 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube