ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
CNX 001

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านชาวม้ง ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง

 

เต็มวัน (08.30 AM. - 16.00 PM. ) รวมรถรับส่งตลอดทริป อาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมสถานที่

 

Private Tour ( ส่วนตัว )


ราคาทัวร์
2 ท่าน
1,500 บาท/ท่าน
3-4 ท่าน
1,200 บาท/ท่าน
5 ท่าน ขึ้นไป
900 บาท/ท่าน


Join Tour


ราคา Join Tour
ท่านละ 900 บาท ขั้นต่ำ 2 ท่าน

 

ดอยสุเทพ
บันไดนาค
ดอยสุเทพ
บันไดนาค

8.15-8.45
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่
9.30 น
ไหว้พระธาตุที่วัดสวนดอก ซึ่งมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ
10.30 น
ขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ศรัทธาอย่างมาก
12.00 น

เดินทางไปหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บนยอดดอยปุย

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น
เที่ยวชม ศูนย์หัตถกรรม ทำร่มบ่อสร้าง เยี่ยมชมโรงงานและ
ร้านค้าของที่ระลึกมากมาย เช่น แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ศิลาดล ๆลๆ
16.30 น
เดินทางกลับถึงเชียงใหม่

บ่อสร้าง
ทำร่ม
บ่อสร้าง
งานเพ้นท์ ร่มบ่อสร้าง

 

หมายเหตุ :

- join tour โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> ค่าโรงแรมที่พัก อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษีสั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube