ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
CNX 004
ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง พระธาตุลำปางหลวง หริภุญชัยลำพูน
เต็มวัน (08.30 AM. - 05.00 PM. ) รวมรถรับส่งตลอดทริป อาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียม

 

Private Tour ( ส่วนตัว )


ราคาทัวร์
2 ท่าน
2,000 บาท/ท่าน
3-4 ท่าน
1,600 บาท/ท่าน
5 ท่าน ขึ้นไป
1,200 บาท/ท่าน
ช้างลำปาง
ช้างลำปาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ลำปาง
การแสดงช้าง ลำปาง

8.00
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่
10.00 น
แวะเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง ชมการแสดงช้างน่ารักแสนรู้
12.30 น
รับประทานอาหาร
14.00 น
นมัสการ วัดพระธาตุลำปางหลวง
15.30 น
นมัสการ องค์พระครูบาศรีวิชัย วัดดอยติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดพระธาตุหิริภุญชัย สักการะ พระราหูทรงครุตเพื่อความเป็นสิริมงคล ทำให้เกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง คล้ายแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง ,
16.30 น

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เสร็จแล้วเดินทางกลับถึงเชียงใหม่


ลำปางหลวง
ลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตหิริภุญชัย

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> ค่าโรงแรมที่พัก อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube