ทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน ห้วยน้ำดัง สะพานประวัติศาสตร์ วัดน้ำฮู ปายแคนยอน หมู่บ้านชาวจีนสันติชล ถนนคนเดินปาย

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
Pai Paradise on Eart
ปาย 2 วัน 1 คืน
MS 003
ระยะเวลา ( 2 วัน / 1 คืน )
วันที่1 ห้วยน้ำดัง สะพานประวัติศาสตร์ ปายแคนยอน ถนนคนเดินปาย
ห้วยน้ำดัง
สะพานประวัติศาสตร์ สงครามโลก
อช ห้วยน้ำดัง

ช่วงเช้ารับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ

หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

8.30 น

ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งสู่อำเภอปาย

10.00 น แวะเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง
11.00 น ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ข้ามแม่น้ำปาย
11.30 น ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น
12.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น
เข้าเช้คอินท์ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น
จุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตก ที่ ปายแคนยอน ( กองแลน )
19.30 น
เดินเที่ยว ถนนคนเดินเมืองปาย และ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน
ถนนคนเดินปาย
Coffee in Love

วันที่2 วัดพระธาตุแม่เย็น หมู่บ้านชาวจีนสันติชล วัดน้ำฮู Coffee in love ไร่สตอร์เบอร์รี่
สันติชล
วัดน้ำฮู
หมู่บ้านสันติชล
วัดน้ำฮู

5.30 น

ชมวิวทะเลหมอก หยุนไหล หมู่บ้านสันติชล
8.30 น กลับที่พักรับประทานอาหารเช้า
9.30 น ไหว้สธูป พระนางสุพรรณกัลยา , นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู้
10.30 น เที่ยวชม น้ำตกหมอแปง
11.00 น
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน สันติชล เดินกำแพงเมืองจีน
เที่ยง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น แวะดื่มกาแฟ ที่ร้านสุตฮิต coffee in love
15.00 น

แวะสักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฎิ วัดบ้านเด่น เพื่อเป็นสิริมงคล

เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ


 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว


ราคาทัวร์
2 - 3 ท่าน
3,900 บาท/ท่าน
4 - 6ท่าน
3,400 บาท/ท่าน

7 ท่าน

ขึ้นไป

2,900 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น* *


Private tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ประกันอุบัติเหตุ
5> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ

ุ6> มัคคุเทศก์ หรือพนักงานบริการ
ุุ
ที่พัก
(
ปาย: บ้านโชคดี , The Sylvana pai หรือเทียบเท่า )
( กรณีห้องพักเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนห้องพัก )

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถบัส ,รถไฟ

5> ค่าธรรมเนียมภาษี

 

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา


 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube