ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
The Northermost
ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน
CR 004
ระยะเวลา (3 วัน / 2 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ กว๊านพะเยา พระนั่งดิน น้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า
แม่ขะจาน
วัดร่องขุ่น
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
วัดร่องขุ่น

ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
9.30 น
แวะเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
11.30 น

เที่ยวชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น อันมีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
รับประทานอาหารกลางวัน

15.30 น
สักการะ พระนั่งดิน อ.เชียงคำ พะเยา [ Unseen In Thailand ]
16.30 น
อุทยานภูซาง น้ำตกอุ่นภูซาง [ Unseen In Thailand ]
17.30 น
เข้าที่พักภูชี้ฟ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 ภูชี้ฟ้า เชียงของ เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์ฝิ่น แม่สาย
ภูชี้ฟ้า
น้ำตกอุ่นภูซาง
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

ช่วงเช้ามึด

5.00 น. อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางธรรมชาติทีสวยงาม ยามเช้า สายหมอกและอากาศที่หนาวเย็น
ออกเดินเท้าขึ้นไปยัง ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อชมทิวทัศน์

ทะเลหมอก และดวงอาทิตย์ ขึ้นสู่ขอบฟ้าในยามเช้า ทิวทัศน์ของเทือกเขาประเทศลาว

08.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร ในที่พัก เก็บสัมภาระออกจากภูชี้ฟ้า เดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
สักการะพระเจ้าล้านตื้อ ชมทิวทัศน์ สองฝั่งโขง
 13.00 น.
หลังจากรับประทานาหารกลางวันเสร็จ
เดินทางต่อ มุ่งสู่ชายแดน แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก
ช็อปปิ้งตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก (พม่า) 1 ชั่วโมง
16.30 น.
เข้าที่พักโรงแรมปิยะพรเพลส อ. แม่สาย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 แม่สาย ดอยตุง วัดร่องขุ่น เชียงใหม่
สามเหลี่ยมทองคำ
ดอยตุง
สามเหลี่ยมทองคำ
ดอยตุง

08.30 น.
ออกเดินทางจาก อ.แม่สาย
10.00 น
เยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง และสวนดอกไม้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับเชียงใหม่
14.30 น
เที่ยว ชมไร่ชาบุญรอด Singha Park
18.30 น.
ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์
2-3 ท่าน
6,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
5,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
4,900 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **


Private tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักที่ภูชี้ฟ้า 1 คืน
พักที่ อ.แม่สาย 1 คืน
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมันพร้อมคนขับ หรือ มัคคุเทศก์
5> ประกันอุบัติเหตุ

ที่พัก
( แม่สาย: , Piyaporn Place , ภูชี้ฟ้า : ลักษณ์บริการ )
( กรณีห้องพักเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนห้องพัก )

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าธรรมเนียมภาษี

 


สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube


แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท

รถเช่านำเที่ยว ในเชียงใหม่ เชียงราย ปาย แม่ฮ่องสอน และทั่วภาคเหนือ