ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
New Route Wat Chan
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 3 วัน 2 คืน
MS 004
ระยะเวลา (3 วัน / 2 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ สะเมิง อำเภอกัลยานิวัฒนา
ถ้ำหลวงแม่สาบ
ป่าสนวัดจันทร์
ถ้ำหลวงแม่สาป
ป่าสนวัดจันทร์


ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
8.30 น
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งสู่ วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
เส้นทางสาย สะเมิง บ้านวัดจันทร์
10.30 น
เที่ยวชม ถ้ำหลวงแม่สาบ ภายในมีหินงอก หินย้อย ที่งดงาม
12.00 น
เดินทางต่อมุ่งสู่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
13.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น
เที่ยวชมโครงการหลวงวัดจันทร์  มีทิวทัศน์เล่นระดับที่สวยงาม
มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
และ แหล่งปลูกพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก พวก เสื้อ ผ้าปัก ผ้าทอ จากชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงปากะญอ
16.00 น
ชม วิหารใส่แว่น ใน วัดจันทร์ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามแปลกตา โดยมีลักษณะ เป็นแว่นตาขนาดใหญ่อยู่หน้าโบสถ์ แห่งเดียวในประเทศ
17.30 น
เข้าที่พัก โครงการหลวง บ้านวัดจันทร์
19.30 น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 บ้านวัดจันทร์ ปาย เที่ยวชมเมือง
อ่างเก็บน้ำวัดจันทร์
วิหารใส่แว่น
วิวบ้านวัดจันทร์
วิหารใส่แว่น

ช่วงเช้า
เดินชมวิถีชีวิต ชุมชนบ้านวัดจันทร์
8.30 น

หลังจากรับประทาน อาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เดินทางมุ่งสู่อำเภอปาย

11.00 น
ก่อนเข้าตัวเมืองปาย เที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สอง ถ่ายรูป ไร่สตอร์เบอร์รี่ เมืองปาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

ชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ที่หมู่บ้านสันติชล

14.00 น

ไหว้สธูป พระนางสุพรรณกัลยา ,

นมัสการ หลวงพ่ออุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู้

15.30 น
พักดื่มกาแฟที่ร้านสุดฮิต coffee in love ,ชมวิวสวยๆ
16.30 น
เข้าที่พักอำเภอ ปาย
18.00 น
ชมพระอาทิตย์ตกที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
19.00 น
รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยวถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

ร้านกาแฟ
ถนนคนเดินปาย
Coffee in Love
ถนนคนเดินปาย

วันที่3 ห้วยน้ำดัง โป่งเดือด ป่าแป๋ เชียงใหม่
ทะเลหมอก
วัดบ้านเด่น
ห้วยน้ำดัง
วัดบ้านเด่น

05.30 น.

เช้คเอ้าท์จากโรงแรม

ออกเดินทางจากที่พักมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอก

10.00 น
แวะเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งเดือด ป่าแป๋
เที่ยง
พักรับประทานอาหาร แวะดื่มกาแฟ ร้านบรรยากาศดี ริมทาง
14.00 น
แวะสักการะ พระเศรษฐีนวโกฎิ ที่วัดบ้านเด่น ครูบาเทือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรื่อง ในหน้าที่การงาน
16.00 น
แวะซื้อของฝาก น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมู ที่ร้านวนัสนันท์
17.00 น
ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


ราคาทัวร์
2-3 ท่าน
7,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
6,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
5,900 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
**

 

Private tour
ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :

1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
( ออป วัดจันทร์ , ปาย บ้านโชคดี ,Pai in Town หรือเทียบเท่า )
***** กรณีไม่มีที่พัก ที่บ้านวัดจันทร์ เราจะเดินทางไปพักที่ อำเภอปายครับ *****
3> ค่าอาหารเที่ยง
4> ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ หรือ มัคคุเทศก์
( รถที่ใช้ Adventure 7 ที่นั่ง , Fortuner , TOYOTA D4D Van )
5> ประกันอุบัติเหตุ
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนม ของฝาก

4> ธรรมเนียมภาษี

 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ
089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.com


Google+ facebook youtube

 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์แม่ฮ่องสอน วัดจันทร์ ปาย 3 วัน 2 คืน

บริการนำเที่ยว สะเมิง วัดจันทร์ ปาย ห้วยน้ำดัง โป่งเดือด