เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์น่าน

แพ็คเกจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือตอนบน ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และชุนชมชาวไทลื้อที่มีเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่านสนใจมากมาย เช่น อช ดอยเสมอดาว , บ่อเกลือ , หมู่บ้านสะปัน , อช ดอยภูคา ,วัดภูมินทร์ ,วัดพระธาตุแช่แห้ง ฯลฯ.

รายการทัวร์ยอดนิยม

Start 8,900 THB 3 Days 2 Nights

Nan

น่าน

 • 2 ท่านขึ้นไป
 • 3 วัน 2 คืน
 • เส้นทางเขา
 • Private
Start 9,900 THB 4 Days 3 Nights

Nan

น่าน

 • 2 ท่านขึ้นไป
 • 4 วัน 3 คืน
 • เส้นทางเขา
 • Private
Start 10,900 THB 5 Days 4 Nights

Nan ,Phare

น่าน , แพร่

 • 2 ท่านขึ้นไป
 • 5 วัน 4 คืน
 • เส้นทางเขา
 • Private