เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

The Rose of North

CM002 : ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่บ้านม้งดอยปุย เที่ยวชมเมือง หอศิลป์ นั่งรถม้าเวียงกุมกาม อช.ผาช่อ อช.ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง.

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Doi Suthep Temple
3 Kings Monument

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • เดินเที่ยวตลาด ชมหมู่บ้านม้ง ดอยปุย
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมเมือง หอศิลป์เมืองเชียงใหม่
 • นั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองเก่า เวียงกุมกาม
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์

Phra Chor
Twin Pagoda

วันที่สอง

 • ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
 • เที่ยวชม อช ผาช่อ แกรนด์แคนยอน
 • เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร
 • เที่ยวชมสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่างกาหลวง
 • สักการะพระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
 • 16.30 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Moncham
Maekampong

วันที่สาม

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
 • เที่ยวชม สวนดอกไม้ที่ม่อนแจ่ม
 • ทางเดินลอยฟ้า Canopy walkway สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง น้ำตก ร้านกาแฟ
 • อาบน้ำแร่ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • 17.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
8,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
7,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
6,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. M Hotel Chiang Mai

2. Victoria Nimman Hotel

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 5 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%