เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน

The Northernmost

CR002 : ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยผาฮี้ ผาหมี ชายแดนแม่สาย วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น ไร่บุญรอด วัดห้วยปลากั้ง ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง เมืองเก่าเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ.

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

โปรแกรมท่องเที่ยว

Doi Tung Garden
Doi Phahee

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
 • เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
 • ขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยตุง
 • จุดชมวิวศูนย์ปฎิบัติการณ์ดอยช้างมูบ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านผาฮี้
 • เที่ยวชมหมู่บ้านผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของเชียงราย หมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขา วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • เที่ยวชมถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
 • 16.00 น เดินทางมุ่งสู่ตัวอำเภอแม่สาย
 • 17.30 น เข้าที่พักอำเภอแม่สาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Border Town
Big Buddha

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในอำเภอแม่สาย
 • ชมวิวชายแดนไทย-พม่า ที่วัดพระธาตุดอยเวา เดินเที่ยวตลาดสายลมจอย
 • เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • สักการะหลวงพ่อผาเงา อำเภอ เชียงแสน
 • 14.30 น เดินทางมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 1/2 ชั่วโมง
 • เข้าที่พักที่ภูชี้ฟ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Phu Chi Fah
Singh Park

วันที่สาม

 • ช่วงเช้ามืด รถรับจากที่พักมาที่ทางขึ้นภูชี้ฟ้า เดินเท้าขึ้นไปยังยอดภูชี้ฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ ทะเลหมอก และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าในยามเช้า ทิวทัศน์ของเทือกเขาประเทศลาว
 • 08.00 น กลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น จัดเก็บสัมภาระออกจากภูชี้ฟ้า มุ่งสู่ตัวเมืองเชียงราย
 • ชมความงดงาม ของวัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • นั่งรถรางเที่ยวชมไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชม บ้านดำ สร้างโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเเห่งชาติชือดังของ เชียงราย ชมงานสถาปัตยกรรมและศิลปะงดงามล้ำค่า ของสะสม บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอ.ถวัล ดัชนี
 • 16.00 น เดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง
 • เข้าที่พักดอยแม่สลอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Maesalong
Chuifong

วันที่สี่

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พัก
 • เยี่ยมชม ชุมชนของชาวจีนยูนาน หอประวัติศาสตร์ เดินตลาด ชิมชา แวะซื้อของฝากจากดอยแม่สลอง
 • สักการะ พระมหาธาตุศรีนครินทร์ จุดชมวิวดอยแม่สลอง
 • เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง ชิมเค้กใบชา
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่วัดห้วยปลากั้ง
 • เที่ยวชมความงดงามของวัดวัดร่องเสือเต้น
 • ไหว้พระแก้วหยกเชียงราย ที่วัดพระแก้ว (สถานที่ค้นพบ พระแก้วมรกต)
 • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พักตัวเมืองเชียงราย หรือสนามบินเชียงราย เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
13,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
11,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
9,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Piyaporn Place Hotel -Maesai

2. Phuchifah Hill

3. Maesalong Flower Hill Resort

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 7 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%