เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

The City of Three Mists

MS002 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองกลางจองคำ สะพานชูตองเป้ หมู่บ้านรักไทย ปางอุ๋ง หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน ถ้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง .

เริ่มทัวร์เวลา 07.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Obluang
Temples

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งสู่แม่ฮ่องสอนตามทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ - ฮอด
 • เที่ยวชม อุธยานแห่งชาติ ออบหลวง ชมภาพวาดฝาพนังถ้ำ ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
 • แวะถ่ายรูปสวยๆที่สวนสนบ่อแก้ว
 • 11.00 น เดินทางมุ่งสู่ อ.แม่สะเรียง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชม ถ้ำแก้วโกมล (ถ้ำน้ำแข็ง) ที่อำเภอแม่ลาน้อย[ Unseen in Thailand ]
 • 16.00 น เดินทางมุ่งสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เดินเที่ยวถนนคนเดิน และไหว้พระที่วัดจองกลาง จองคำ
 • รับประทานอาหารเย็น

Doi Kongmu
Rak Thai Lake

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
 • สักการะวัดพระธาตุดอยกองมู จุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน
 • สะพานบุญ สะพานไม้ไผ่ชูตองเป้
 • เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14.00 น เดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านรักไทย
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • นั่งเรือมังกรที่ทะเลสาปหมู่บ้านรักไทย
 • เดินเที่ยวชมหมู่บ้านรักไทย ชิมชา
 • รับประทานอาหารเย็น

Pang Oung
Lod Cave

วันที่สาม

 • ช่วงเช้ามืดรถรับจากที่พัก เดินทางมุ่งสู่ปางอุ๋ง
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ริมทะเลสาปปางอุ๋ง นั่งแพไม้ไผ่
 • กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า
 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พัก เดินทางมุ่งสู่อำเภอปาย
 • ภูโคลนคันทรี่คลับ พอกโคลนผิวกาย
 • เที่ยวชมถ้ำปลา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้านจ่าโบ้
 • เที่ยวชม ถ้ำลอด หินงอกหินย้อยที่สวยงาม และโลงผีแมน ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ * ทางเดินค่อนข้างลื่นและชัน ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
 • 16.00 น เดินทางต่อมุ่งสู่ตัวเมืองปาย
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปายแคนยอน
 • รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยวถนนคนเดินตามอัธยาศัย

Pai Canyon
Huay Namdang

วันที่สี่

 • ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองปาย
 • เที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิวหยุนไหล
 • กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า
 • เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากที่พัก
 • ไหว้พระองค์ใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่วัดพระธาตุแม่เย็น
 • เดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีนสันติชล ชิมชา
 • ไหว้สธูป พระนางสุพรรณกัลยา สักการระหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู้
 • แวะพักดื่มกาแฟ ที่ร้าน Coffee in Love
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สอง
 • เที่ยว อช ห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลม
 • 15.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
15,500 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
13,500 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
11,500 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Baiyok Chalet

2. Lee Wine Rak Thai Resort

3. Pai in Town

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 7 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%