เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน

Northern Heritage

CM006 : ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านม้ง เวียงกุมกาม ดอยอินทนนท์ ผาช่อ วัดร่องขุ่น บ้านดำ ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง พระตำหนักดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ.

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Doi Suthep Temple
Wiang Kumkam

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • เดินเที่ยวตลาด ชมหมู่บ้านม้ง ดอยปุย
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมเมือง หอศิลป์เมืองเชียงใหม่
 • นั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองเก่า เวียงกุมกาม
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Phra Chor
Twin Pagoda

วันที่สอง

 • ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
 • เที่ยวชม อช ผาช่อ แกรนด์แคนยอน
 • เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร
 • เที่ยวชมสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่างกาหลวง
 • สักการะพระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
 • 16.30 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Blue Temple
Maesalong

วันที่สาม

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองเชียงราย
 • แวะเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจาน แช่เท้าในน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
 • ชมความงดงาม ของวัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • เที่ยวชมความงดงามของวัดวัดร่องเสือเต้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่วัดห้วยปลากั้ง
 • 15.00 น เดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลอง
 • เยี่ยมชม ชุมชนของชาวจีนยูนาน หอประวัติศาสตร์ เดินตลาด ชิมชา แวะซื้อของฝากจากดอยแม่สลอง
 • สักการะ พระมหาธาตุศรีนครินทร์ จุดชมวิวดอยแม่สลอง
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Doi Tung
Big Buddha

วันที่สี่

 • เช็คเอาท์ ช่วงเช้ารถรับจากที่พักดอยแม่สลอง
 • เที่ยวไร่ชาฉุยฟง
 • เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง
 • เที่ยวชม บ้านดำ สร้างโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเเห่งชาติชือดังของ เชียงราย ชมงานสถาปัตยกรรมและศิลปะงดงามล้ำค่า ของสะสม บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอ.ถวัล ดัชนี
 • 16.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงราย
 • 19.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
13,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
11,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
9,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. M Hotel Chiang Mai

2. Victoria Nimman Hotel

3. Maesalong Flower Hill Resort

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 7 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%