เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

The Northernmost

CR003 : ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยผาฮี้ ผาหมี ชายแดนแม่สาย วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น ไร่บุญรอด วัดห้วยปลากั้ง ภูชี้ฟ้า เมืองเก่าเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ.

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

โปรแกรมท่องเที่ยว

Doi Tung Garden
Doi Phahee

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
 • เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
 • ขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยตุง
 • จุดชมวิวศูนย์ปฎิบัติการณ์ดอยช้างมูบ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านผาฮี้
 • เที่ยวชมหมู่บ้านผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของเชียงราย หมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขา วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • ชมวิวชายแดนไทย-พม่า ที่วัดพระธาตุดอยเวา เดินเที่ยวตลาดสายลมจอย
 • 16.30 น เดินทางมุ่งสู่ตัวเมืองเชียงราย
 • 18.00 น เข้าที่พักตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

White Temple
Singh Park

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงราย
 • ไหว้พระแก้วหยกเชียงราย ที่วัดพระแก้ว (สถานที่ค้นพบ พระแก้วมรกต)
 • นั่งรถรางเที่ยวชมไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค
 • ชมความงดงาม ของวัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14.00 น เดินทางมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 1/2 ชั่วโมง
 • เข้าที่พักที่ภูชี้ฟ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Phu Chi Fah
Golden Triangle

วันที่สาม

 • ช่วงเช้ามืด รถรับจากที่พักมาที่ทางขึ้นภูชี้ฟ้า เดินเท้าขึ้นไปยังยอดภูชี้ฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ ทะเลหมอก และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าในยามเช้า ทิวทัศน์ของเทือกเขาประเทศลาว
 • 08.00 น กลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น จัดเก็บสัมภาระ ออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 1/2 ชั่วโมง
 • สักการะหลวงพ่อผาเงา อำเภอ เชียงแสน
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง
 • 15.30 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย
 • 17.00 น ส่งท่านที่ ที่พักตัวเมืองเชียงราย หรือสนามบินเชียงราย เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
10,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
9,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
8,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Wiang Inn Hotel

2. Phuchifah Hill

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 5 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%